Capitał

Polska Fundacja Przedsiębiorczości i była kontynuacją projektu Rządu Kanady realizowanego w obszarze wspierania przedsiębiorczości w Polsce.