Czynniki zadośćuczynienia

Co ma wpływ na wysokość zadośćuczynienia