Inauguracja profesury Güntera Verheugena na Viadrinie

20 kwietnia 2010 r., o godz. 18, w sali wykładowej nr 1 Budynku im. Hrabiny Dönhoff przy Europaplatz 1 odbył się wykład Güntera Verheugena inaugurujący jego honorową profesurę na Europejskim Uniwersytecie Viadrina.