Informacja publiczna, to nasza informacja

Moja, twoja, jego, jej, nasza! Nie urzędników, jak są oni skłonni uważać, i częstokroć stają na głowach, aby dostęp do informacji publicznej za wszelką cenę utrudnić albo uniemożliwić.