Innowacje

Zwiększenie liczby nowych przedsiębiorstw, opartych o innowacyjne pomysły, technologie lub modele biznesowe w Polsce