Katecheta w szkole może wszystko?

Przed kilkoma dniami w szkole w Niestępowie doszło do gorszącego incydentu. Na lekcji religii, proboszcz parafii ks.Alojzy Weltrowski, wobec małego chłopca dopuścił się rękoczynu i znieważenia. Bił go po twarzy, szarpał za uszy i ubliżał, a przewiną był brak podręcznika!