Kiedy ciąży na tobie „obowiązek meldunkowy”

Każdy mieszkaniec naszego kraju ma obowiązek zameldowania się w miejscu stałego lub czasowego pobytu. Taki sam obowiązek ciąży na nas z wymeldowaniem się z miejsca zamieszkania. Oto kilka artykułów z ustawy o obowiązku meldunkowym.