Koła rysują fraktale

System kół, np. rowerowych, może rysować bardzo skomplikowane struktury geometryczne, w tym fraktalne. Poniżej opis i animacja działania takiego systemu.