„Koszerny Facebook” dla ortodoksyjnych Żydów powstał w Izraelu

W Izraelu powstał „koszerny Facebook”. Ten nowy portal społecznościowy dla ultraortodoksyjnych wyznawców judaizmu segreguje kobiety i mężczyzn, nie pozwalając na kontakty z osobami przeciwnej płci.