Łambinowice – obóz jeniecki na terenie poligonu. Fotogaleria

Stalag 318/VIII F (344) Lamsdorf – z 20 sektorów, tworzących zabudowę obozu, do naszych czasów zachowały się częściowo fragmenty baraków, podmorówki magazynów, zbiorniki przciwpożarowe oraz studnia. Udostępniony jest zrekonstruowany fragment obozu.