Łambinowice – śladami zbrodni na terenie poligonu wojskowego

Łambinowice (niem. Lamsdorf) – od czasu pierwszych ćwiczeń armii pruskiej latem 1864 r . do roku 1946 teren poligonu wojskowego stał się miejscem wielu tragicznych wydarzeń. Dopiero stając na tej ziemi widzimy złożoność historii Europy.