Lisowczycy

Lisowczycy – tekst o oddziale lekkiej jazdy polskiej sformowanym w 1615, pierwotnie jako konfederacja żołnierska pod wodzą pułkownika Aleksandra Józefa Lisowskiego.