My i media. Jak młodzi korzystają z internetu

Pokolenie, które obecnie dorasta było wychowywane w świecie wszechobecnego internetu. Jak wpłynęło to na kształtowanie się ich życia i sposobu postrzegania świata?