Państwo podziemia – część pierwsza

Obrazy krainy zmarłych, to jeden z licznych wspólnych mianowników w mitologiach starożytnego świata. Zadziwiające są podobieństwa w mitologiach ludów żyjących w izolacji geograficznej. Czy to przypadek?