Partnerstwo publiczno – społeczne

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Społecznych PISOP oraz Stowarzyszenie EFFATA, podjęło się wspólnej realizacji projektu pn. Partnerstwo publiczno – społeczne na terenie ziemi pilskiej.