Piece

Piece konwekcyjne wykorzystywane są w budownictwie. Piece te charakteryzują się dużą wytrzymałością na ciepło i ogrzewanie domu .