Posadź Drzewo wirtualnie, zobacz je realnie

Rozpoczęła się kampania „Posadź Drzewo”. Dzięki licznemu zainteresowaniu, do tej pory posadzono 100 tysięcy drzew w polskich parkach narodowych. Akcja to nie tylko społecznie użyteczna kampania, ale i ciekawy marketingowo case.