Ptaki stołują się w naszym ogrodzie

Mroźno na dworze, cierpią także ptaki. Warto pomóc im dokarmiając je. Tak to się dzieje w naszym ogrodzie. Stołują się tu stadka sikorek i wróbli, a także i inne. Warto o nich pamiętać tej zimy.