Schizma polskich biskupów. Co kieruje arcybiskupem Michalikiem?

Schizma to poważne i do niedawna złowróżbne słowo. Cóż mogło doprowadzić arcybiskupa Józefa Michalika do wejścia na ścieżkę prowadzącą do oddzielenia się od Watykanu?