Segregacja odpadów „po polsku”

Niszczenie pojemników na posegregowane odpady to w Polsce częsty obrazek.