Seks, drugs and rock’n’roll. Gierkowska rewolucja – prawda czy mit?

O rewolucji obyczajowej mówi się zwykle w kontekście Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej w latach 60. i 70.. A co z Polską? Czy i w naszym kraju doszło do znaczących zmian w sferze obyczajowej?