Solaria mogą uzależniać równie silnie, jak narkotyki

Solaria mogą uzależniać równie silnie, jak narkotyki. Naukowcy amerykańscy obliczyli, że aż jedna trzecia osób korzystających z solariów może być uzależniona od opalania, a ich skłonność do uzależnienia może przechodzić również na narkotyki i alkohol.