Środa popielcowa czyli spór o usprawiedliwienie

Bramą do Wielkiego Postu jest nabożeństwo posypania głów popiołem – symbolika wiary czy jej warunek? Innymi słowy: czy pokuta ma sens, skoro Chrystus dokonał zbawienia i wprowadził nas już do królestwa niebieskiego?