Stara Warszawa w Google Earth

Archiwalne zdjęcia stolicy można obejrzeć od piątku w programie Google Earth. Są to mapy złożone z fotografii lotniczych wykonanych w ostatnim roku wojny i w 1935 r. Dzięki temu można porównać starą zabudowę, zniszczenia wojenne i obecny wygląd stolicy.