Święte miejsca judaizmu i islamu kolejną kością niezgody

Islam i judaizm, jako religie wyrastającego ze wspólnego pnia, dzielą wiele świętych miejsc. Jednak wzajemna nieufność powoduje, że nie stają się one płaszczyzną porozumienia, a chęć restauracji zabytków może doprowadzić do kolejnych tarć.