Testament warszawskiego powstańca Stefana Brzozowskiego. Pamiętajcie

Ostatnią wolą Stefana Brzozowskiego ps. Fiat, powstańca warszawskiego, było, abym na pogrzebie 1 sierpnia przed trzema laty powiedziała kilka słów nad Jego trumną. Co najważniejsze, napisał w testamencie, by następne pokolenia nie zapomniały o nim i o powstaniu.