Tuńczyk błękitnopłetwy

Unia może poprzeć wniosek o zakazie zagranicznego handlu tuńczykiem błękitnopłetwym.