Tworzenie stron internetowych i jego wpływ na komunikacje

Tworzenie stron internetowych zmieniło jednak komunikację międzyludzką w dość drastyczny sposób. Portale społecznościowe, fora i czaty pozwoliły nawet absolutnie obcym sobie ludziom na swobodą (czasem zbyt swobodną!) wymianę myśli i poglądów, czy dzielenie się wiedzą i doświadczeniem.