Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw to wyjątkowa kampania organizowana od przeszło dziesięciu lat w Polsce. Od 22 do 26 lutego sądy w całym kraju włączą się do akcji informacyjnej skierowanej do ofiar przestępstw.