Większe zadośćuczynienie

Coraz wyższe kwoty przyznawanych zadośćuczynień