Wiosenne spotkania z astronomią w Warszawie

Po feriach zimowych rozpoczyna się wiosenny semestr wykładów z astronomii organizowanych przez Centrum Astronomiczne PAN.