Wypadek dziecka na placu zabaw

odpowiedzialność spółdzielni mieszkaniowej