Wyznanie wiary to nie tylko przynależność do Kościoła czy związku

W trakcie tegorocznego spisu powszechnego odpowiedź na pytanie o wyznanie nie będzie musiała ograniczać się wyłącznie do wskazania przynależności do któregoś z wyszczególnionych przez GUS związków wyznaniowych czy Kościołów.