Wzrost liczby katolików, kleryków i księży

Zamieszczone w roczniku watykańskim dane mówią, że w roku 2008 nastąpił wzrost liczby katolików, kleryków i księży na całym świecie.