Zadośćuczynienie dla Hiszpanów

Straty przez bakterię