Zadosćuczynienie dla poszkowanych w śpiączce

czy się należy