Zadośćuczynienie za błąd lekarza

Odszkodowanie z polisy oc szpitala