Zafunduj

Od początku działalności głównym obszarem wsparcia Fundacji było finansowanie działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorczości.