Zbyt mocny uścisk dłoni to napaśc fizyczna

Jeden z brytyjskich parlamentarzystów uważa, że zbyt mocny uścisk dłoni powinien być traktowany w kategoriach napaści fizycznej.