Złozone problemy nieleglnej imigracji w USA

Temat nielegalnego pobytu w USA na dobre zagościł wśród istotnych i politycznie poprawnych kwestii. Po pierwsze, o tym się mówi. Po drugie, o tym się tylko mówi. Od roku 2008. Z małymi przerwami.