Zmiana rozmiaru partycji

Niniejszy poradnik stanowi szczegółowy opis procedury zmiany rozmiaru partycji przy pomocy wbudowanego w system operacyjny narzędzia diskpart .