Zniszczono zabytkowy krzyż w bytomskich Łagiewnikach

Nieznanie sprawcy oblali żółtą farbą krzyż pokutny w Bytomiu-Łagiewnikach przy ulicy świętych Cyryla i Metodego. Władze miasta złożyły do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.