Zwrot VAT za materiały budowlane

Zwrot VAT za materiały budowlane polega na tym, że podatnik odbiera część nadpłaconego VAT w budownictwie. Wynika to z tego, że Polska wchodząc do Wspólnoty Europejskiej zwiększyła podatek VAT na większość materiałów budowlanych z 7% na 22%.